Hoppa till huvudinnehåll

Vår miljöpolicy

Helhetshälsa värnar om miljön. Vi strävar efter att ha produkter utan onödiga tillsatser och åsamka så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi är certifierade för ekologisk produktion.

Höga miljökrav

De produkter som Helhetshälsa producerar skall uppfylla högt ställda miljökrav. Miljölagstiftningen skall utgöra en lägsta nivå för oss.

Leverantörer

Vid vår leverantörsutvärdering frågar vi om leverantören har miljöcertifikat.  
Vi använder oss uteslutande av NON-GMO (icke genmanipulerade) samt NON-IRRADIATED (ej bestrålade) råvaror. Vi letar aktivt efter kvalificerade lokala leverantörer.

Daglig hantering

Helhetshälsa arbetar aktivt för att miljöhänsyn skall tas i alla delar av verksamheten. Den dagliga hanteringen av produkter skall ske på ett miljövänligt sätt. Miljövänliga rengöringsmedel används till städning och vid fikapauserna dricker vi oftast ekologiskt kaffe/te. Vegetarisk mat lagas gemensamt - av ekologiska eller närodlade råvaror så långt det är möjligt - och alla rester tas till vara.

Vi har valt bort ytteremballage, blisterförpackningar och måttskopor till våra produkter, för att undvika onödigt förpackningsmaterial.

Återvinning - Producentansvar 

Producentansvar innebär att företag som producerar varor har ett miljöansvar för förpackningarna, efter konsumenternas slutanvändning. Helhetshälsa är anslutet till NPA (Näringslivets Producentansvar), en organisation som arbetar för att driva utvecklingen mot en cirkulär och spårbar materialåtervinning – så att fler förpackningar ska kunna bli nya förpackningar igen.

Inom företaget: Vi strävar efter att återanvända kartonger och andra emballage i så stor utsträckning som möjligt. Vi har en egen återvinningsstation. En minimal mängd avfall går på deponi.

Transporter

Helhetshälsa använder sig av så miljövänliga transporter som möjligt och strävar efter kortare transportsträckor genom att välja leverantörer i Europa framför övriga världen. Vi väljer båttransporter före flyg. Genom en god planering arbetar vi med att effektivisera och minska antalet utgående gods. Vi klimatkompenserar alla våra paketsändningar.

Ständig förbättring

Helhetshälsa strävar mot en förbättring av verksamheten ur miljösynpunkt genom att kontinuerligt arbeta aktivt för smartare val av råvaror, leverantörer och transporter.