Hoppa till huvudinnehåll

Behovet av näring

Maten vi äter idag skiljer sig mycket från maten vi åt för några decennier sedan. Den egna produktionen har minskat och istället är en stor del av maten vi äter importerad. Att vi lever mer internationellt har naturligtvis många fördelar, men tyvärr innebär det också att maten transporteras långa sträckor innan den når våra kök. För att livsmedlen ska klara detta, skördas de ofta innan de hunnit mogna, och istället låter man dem mogna under transporten till oss. Det storskaliga jordbruket har också stor påverkan på maten vi äter. Resultatet av de senaste årtiondenas förändringar är att vi har ett större utbud och av olika livsmedel och att vi i denna del av världen har ett överflöd av mat. Tyvärr har det också medfört att maten är mer näringsfattig idag jämfört med tidigare. 

Vi på Helhetshälsa anser att näringen i första hand bör komma från maten. Kosttillskott ska fungera som komplement till en näringstät kost. De ska aldrig ersätta den hälsosamma maten.